Thành tích

Công ty Cổ phần Giải Pháp Dịch vụ Số được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 2008 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103027602
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
Qua 4 năm hoạt động, công ty DSS đã đạt được các giấy chứng nhận do sở giao thông Hà Nội và bộ giao thông vận tải cấp

1. Giấy công bố hợp quy thiết bị DSS-TVN03 của bộ giao thông vận tải cấp

Bản công bố hợp quy

2. Giấy chứng nhận hợp chuẩn thiết bị DSS-TVN03 của bộ giao thông vận tải cấp

3. Giấy hợp quy thiết bị TVN03

Giấy chứng nhận hợp quy TVN-03

4. Giấy hợp quy thiết bị D-02

Giấy chứng nhân hợp quy D-02

5. Giấy hợp quy thiết bị D-05

Giấy chứng nhận hợp quy D-05

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Hotline 1 : 098 4681080
Hotline 2 : 097 569 1088
Hotline 3 : 098 535 1088
Hotline 4 : 097 368 1088

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline : 098 355 1080

Chăm sóc khách hàng

Hotline : 097 566 1088

Phàn nàn dịch vụ

Hotline : 097 676 1088