Camera giám sát

Camera giám sát

Camera giam sat hanh trinh
Camera giám sát hành trình

-  Temperature range: -20 - +80

- Pixel: 30w pixel, Resolution:160*120,320*240,640*480

- Output format:JPE

- Voltage: +5V, Baud rate: 115200, Current: Little that 90mA

- Minimum Illumination:1 LUX, Lens:  2.8mm infrared lens, Perspective: 120°

- Socket: Standard RS232 socket

Giải pháp liên quan:
Giải pháp giám sát, điều hành, quản lý xe phân phối
Giải pháp giám sát hành trình xe taxi, xe tự lái
Giải pháp giám sát xe vận tải hàng hóa
Giải pháp giám sát xe bồn trộn
Giải pháp giám sát máy móc, xe công trình
Giải pháp giám sát xe Container, xe đầu kéo 2 bình dầu
Giải pháp giám sát xe đông lạnh

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Hotline 1 : 098 4681080
Hotline 2 : 097 569 1088
Hotline 3 : 098 535 1088
Hotline 4 : 097 368 1088

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline : 098 355 1080

Chăm sóc khách hàng

Hotline : 097 566 1088

Phàn nàn dịch vụ

Hotline : 097 676 1088