BÁO CÁO QUA TRẠM THU PHÍ

  1. BÁO CÁO QUA TRẠM THU PHÍ
  • Module báo cáo qua trạm thu phí giúp người quản lý kiểm soát được chi phí của phương tiện khi qua trạm. Báo cáo cho biết trong một khoảng thời gian bất kỳ, phương tiện mất bao nhiêu tiền phí, số lần qua trạm BOT, giá tiền từng trạm BOT, thời gian qua từng trạm BOT.
  • Khách hàng hạch toán chi phí rõ ràng, có cơ sở. Về lâu dài có thể tiết kiệm được chi phí ( ví dụ xe không qua trạm BOT nhưng vẫn thanh toán. Xe đi đường Quốc lộ thường km nhiều hơn, giá vé ít hơn nhưng lại thanh toán vé đi cao tốc….)
  • Hiển thị được trên cả 2: tracking.vn và qcvn.tracking.vn. Khách hàng đăng nhập tài khoản và mật khẩu, giao diện hệ thống như sau: (demo/dss@11111)