CẢNH BÁO BẤT THƯỜNG TRÊN TELEGRAM

 

Khi khách hàng muốn kiểm soát các bất thường của phương tiện mà không cần phải vào hệ thống để theo dõi thì hệ thống sẽ gửi cảnh báo trên telegram, email

Ví dụ về các cảnh báo:

  • Xe chạy quá tốc độ cho phép

  • Xe dừng đồ quá 5 phút mà trong xe vẫn bật điều hòa

  • Cảnh báo giới hạn nhiệt độ,…

Tags: