MODULE BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

 

  1. MODULE BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA
  • Module bảo dưỡng sửa chữa nhắc nhở đến hạn giấy tờ như các ngày đăng kiểm, bảo hiểm, thay lốp, bảo dưỡng định kỳ,...của phương tiện. Tổng hợp chi phí các lần sữa chữa của phương tiện,
  1. Module chỉ hiển thị trên Qcvn.tracking.vn. Tài khoản đăng nhập (demo/dss@11111
  2. Cập nhật thông tin xe
  1. Thông tin xe

Mỗi một đơn vị sẽ có một danh sách các xe bao gồm đầy đủ thông tin về đăng ký, định mức, tải trọng, màu sắc. Để quản lý các thông tin này thì khách hàng sẽ cập nhật vào mục thông tin xe

Khách hàng vào Sửa chữa bảo dưỡng - > thông tin xe

Để thêm xe mới, click vào Thêm mới, ra bảng sau nhập đủ thông tin -> Ghi lại ( Lưu ý các trường tô đỏ phải ghi đầy đủ thông tin)