THEO DÕI NHIỆT ĐỘ

 1. Báo cáo nhiệt độ

 • Chọn phương tiện : click vào biểu tượng  để chọn xe muốn xem nhiệt độ
 • Chọn thời gian xem báo cáo: từ ngày đến ngày , click vào  để chọn ngày, giờ.
 • Mức thay đổi nhiệt độ :Khách hàng có thể thay đổi giá trị
 • Click “Xem báo cáo
 • Kết quả: Hiển thị biểu đồ nhiệt độ, các thời điểm nhiệt độ thay đổi ( tùy theo khách hàng lựa chọn. Ví dụ lựa chọn là 0.5 thì cứ tăng giảm 0,5℃ sẽ hiển thị thời gian và nhiệt độ trên báo cáo). Khách hàng có thể zoom to biểu đồ nhiệt độ bằng cách kích đúp vào biểu đồ.
 • Khách hàng click vào dòng ô Vị trí bắt đầu kết thúc thì hệ thống sẽ zoom tới vị trí của phương tiện tại thời điểm đó.
 • Để xuất ra excel, khách hàng click
 1. Báo cáo nhiệt độ thùng lạnh
 • Báo cáo nhiệt độ thùng lạnh tương tự báo cáo nhiệt độ, chỉ khác là cảm biến lắp cho thùng lạnh.
 • Để xem nhiệt độ của thùng lạnh, khách hàng chọn “Báo cáo/ báo cáo nhiệt độ thùng lạnh”.( Chọn các chỉ số tương tự báo cáo nhiệt độ)